E. Gottschalk & Co., Fresno California

E. Gottschalk & Co. (Gottschalk's)
Fulton and Kern Streets
Fresno, California (1904)

AMherst 8-7171

No comments:

Post a Comment

Comments